DỰ ÁN

Thuê điều hòa cho các sự kiện, chương trình sẽ tiện lợi, linh động, tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều cho các tổ chức, đoàn thể hoặc các cá nhân. 

CHO THUÊ ĐIỀU HÒA TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ BẮC HỒNG

22/09/2021 - 740 Lượt xem

Thuê điều hòa cho các sự kiện, chương trình sẽ tiện lợi, linh động, tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều cho các tổ chức, đoàn thể hoặc các cá nhân.